Privacy-statement

 

Via de dienst tuinenhulp.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tuin & Hulp acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij mijn verwerking houd ik mij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:
– 
duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
– mijn 
verzameling van persoonsgegevens beperk ik tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– u eerst 
vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
– uw recht respecteer om uw 
persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Tuin & Hulp is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens 
Door het gebruiken van mijn diensten laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mijn worden verstrekt om te verwerken.
Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Geslacht

– Bankrekeningnummer

Reclame
ik kan u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per e-mail
– via social media

Publicatie
ik publiceer uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging 
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

WP Analytics

Voor mijn website maak ik gebruik van WP statistics waarbij geen IP-adressen verzameld worden.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Andre Hersbach
06-20184556
info@tuinenhulp.nl

KvK 54787106

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is door Tuin & Hulp met zorg samengesteld, echter kan er voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Tuin & Hulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Tuin & Hulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Tuin & Hulp opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Tuin & Hulp alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Tuin & Hulp niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.